Undersøkelser

Laboratorietjenester

Vi har et godt utstyrt laboratorium for å analysere blod- og urinprøver. En del prøvesvar kan du få mens du er hos oss. Noen prøver må vi sende til St.Olavs eller Fürst. Vi har også utstyr til lungefunksjonsmåling, 24 timers blodtrykksmåling, hørselstest, EKG m.m. Hvis prøvesvar krever videre oppfølging vil gi deg beskjed pr. brev,eller telefon. Du slipper derfor å ringe til oss. Hvor lang tid det tar å få svar varier mellom ulike prøver - dette vi du få beskjed om når prøven blir tatt.SYKMELDINGER/RESEPT

Ny sykmelding
En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i reglene for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykmelding fra lege.

Sjekk derfor først: Egenmeldingsregler.

- Utstedelse av sykmelding krever legekonsultasjon.
- Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.
- Det er klare regler for om en lege kan skrive sykmelding.
- En gyldig medisinsk diagnose, - blir dokumentert i din pasientjournal.

Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykmelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.


Forlengelse av sykmelding
Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding skjer i forbindelse med ny legetime.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykmelding.
Foreldrene skal da ikke ha sykmelding.
Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

Tjenester

Laboratorietjenester

Vi har et godt utstyrt laboratorium for å analysere blod- og urinprøver. En del prøvesvar kan du få mens du er hos oss. Noen prøver må vi sende til St.Olavs eller Fürst.

Vi har også utstyr til lungefunksjonsmåling, 24 timers blodtrykksmåling, hørselstest, EKG m.m.

Hvis prøvesvar krever videre oppfølging vil gi deg beskjed pr. brev,eller telefon. Du slipper derfor å ringe til oss. Hvor lang tid det tar å få svar varier mellom ulike prøver - dette vi du få beskjed om når prøven blir tatt.

Gynekologisk undersøkelse

Mange kvinner gruer seg før de skal til gynekologisk undersøkelse selv om de færreste opplever at undersøkelsen er smertefull. Selv om dette er en rutine undersøkelse for oss, har vi forståelse for at situasjonen kan føles vanskelig for den enkelte kvinne. Si gjerne i fra til oss hvis tidligere opplevelser gjør at du gruer deg. Hvis du aldri har vært til slik undersøkelse tidligere vil vi på forhånd forklare hva vi kommer til å gjøre. Ønsker du at en legesekretær skal være tilstede under undersøkelsen, kan du si fra om det.

Cytologi prøve

Det er anbefalt at alle kvinner mellom 25 og 70 år tar en celle-prøve fra livmorhalsen hvert 3 år. Hensikten med prøven er å se etter celleforandringer som kan utvikle seg til kreft. Prøven skal ikke taes under menstruasjon. Vanligvis tar det cirka 4 uker før vi får svar. Det hender at prøven må taes på nytt, og du vil da få beskjed om det. Grunnen til ny prøve kan være blodtilblanding, for lite celler eller betennelsesforandringer.

Prevensjon: Det er ikke nødvendig med gynekologisk undersøkelse ved 1. gangs P-pille forskrivning såfremt det ikke foreligger mistanke om kjønnssykdom. Ofte kan det være greit med en kontroll når du har brukt pillen i 3 - 6 måneder. Hvis du tåler pillen og er fornøyd kan du da få resept for 1 år.

Svangerskapskontroll


Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre helsen til både mor og foster. For mor gjelder dette både fysisk og psykisk helse samt hennes sosiale velvære. For foster gjelder at det skal fødes levedyktig uten skader eller sykdom som kunne ha vært forhindret.Kommunen har plikt til å organisere omsorgen med jordmor i tilknytning til helsestasjonen. Den gravide bestemmer selv om hun vil veksle mellom henholdsvis lege- og jordmorkontroll.Det er vanlig å ha den første legekontrollen f.o.m 12. svangerskapsuke (Prøver som takes i forbindelse med svangerskapet kan ikke gjennomføres før den gravide er minst i uke 12). ( OBS :du får ikke bestilt slik time på internett,-ta kontakt med oss på telefon)Vi skal da fylle ut "Helsekort for gravide". Dette er din journal under svangerskapet og skal bl.a inneholde opplysinger om tidligere sykdommer, allergier, faste medisiner, tidligere svangerskap og fødsler. Ut fra din siste menstruasjon regner vi ut terminen. Gynekologisk undersøkelse ( GU ) bør tilbys alle kvinner under 25 år for å ta klamydiaprøve,eller dersom det er mistanke om infeksjon eller annen problematikk. Det anbefales ikke lengre rutinemessig gynekologisk undersøkelse av alle gravide for å bestemme svangerskapslengde. Celle-prøve ( cervix-cytologi ) anbefales hvert tredje år.Faller prøvetidspunkt innenfor svangerskapet,bør celle-prøven tilbys tidlig.Vi vil også undersøke blodtrykk, hjerte og lunger. I tillegg blir det tatt blodprøver og du må ha med urinprøve,-helst morgenurin på sterilt engangsglass.Ultralydundersøkelse ved St.Olavs Hospital er frivillig. De aller fleste ønsker en slik undersøkelse. Man kan da se enkelte medfødte misdannelser og man regner ut nøyaktig termin. Ultralyd gjøres i uke 18 og vi henviser deg til slik time dersom du ønsker det. Ved hver kontroll må du ha med "Helsekort for gravide" og en urinprøve på sterilt engangsglass. Folattilskudd: Folat er et B-vitamin som kan forebygge ryggmargsbrokk. Det kjøpes på apotek uten resept. Det anbefales at alle som planlegger å bli gravide, samt de som er i de 3 første svangerskapsmånedene tar 0,4 mg hver dag.