Vi fokuserer på kvalitet

Flatåsen legesenter er et fastlegekontor med 4 leger.

Vi tilstreber kort ventetid for å få hjelp hos oss.
Analyserer: blod- og urinprøver, lungefunksjonsmåling, 24 timers blodtrykksmåling, hørselstest, EKG, øreskylling m.m

Einar Stenvold Wik

Fastlege

Eli Øvstedal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Mette Nordsæter

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ørjan Sæknan

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Einar Skjegstad

Vikar ved legesenteret

Spesialist i allmennmedisin

Velkommen til oss