Våre Leger

Vi fokuserer på kvalitet

Flatåsen legesenter er et fastlegekontor med 4 leger.
Vår visjon er å gi dere som pasienter god og trygg behandling. Vi tilstreber kort ventetid for å få hjelp hos oss.
Vi har et godt utstyrt laboratorium for å analysere blod- og urinprøver. Vi har også utstyr til lungefunksjonsmåling, 24 timers blodtrykksmåling, hørselstest, EKG, øreskylling m.m

Einar Stenvold Wik

Fastlege

Eli Øvstedal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Mette Nordsæter

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ørjan Sæknan

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Einar Skjegstad

Vikar ved legesenteret

Spesialist i allmennmedisin

Velkommen til oss