Vi fokuserer på kvalitet

Flatåsen legesenter er et fastlegekontor med 3 fastleger, 3 vikarer og 4 helsesekretærer.

Eli Øvstedal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Mette Nordsæter

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Einar Stenvold Wik

Fastlege, i ett års permisjon fra 1.6.2020.-1.6.2021.

Arnhild Østerås Bøgseth

Indremedisiner og legevikar ved tidligere fastlege Sæknans liste.


Einar Skjegstad

Spesialist i allmennmedisin

og vikar ved legesenteret

Hilde Kristine Delbeck


Lege og vikar ved Einar Stenvold Wik' liste1.6.2020.-1.6.2021.

Velkommen til oss