Vi fokuserer på kvalitet

Flatåsen legesenter er et fastlegekontor med 3 fastleger, 3 vikarer og 4 helsesekretærer.

Eli Øvstedal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Mette Nordsæter

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Einar Stenvold Wik

Fastlege, i permisjon fra 1.6.2020.-1.6.2021.

Arnhild Østerås Bøgseth

Spesialist i indremedisin, vikar for Wik og tidligere fastlege Sæknan


Einar Skjegstad

Spesialist i allmennmedisin

og vikar ved legesenteret

Klara Evjen Seim

Lege og vikar ved tidligere fastlege Sæknans  liste15.03.2021.-1.3.2022.

Velkommen til oss