Våre Leger

Vi fokuserer på kvalitet

Flatåsen legesenter er et fastlegekontor med 5 leger.
Vår visjon er å gi dere som pasienter god og trygg behandling. Vi tilstreber kort ventetid for å få hjelp hos oss.
Vi har et godt utstyrt laboratorium for å analysere blod- og urinprøver. Vi har også utstyr til lungefunksjonsmåling, 24 timers blodtrykksmåling, hørselstest, EKG, øreskylling m.m

Einar Skjegstad

Spesialist i allmennmedisin

Einar Stenvold Wik

Lege

Deler liste med Einar Skjegstad 

Eli Øvstedal

Spesialist i allmennmedisin

Mette Nordsæter

Spesialist i allmennmedisin

Ørjan Sæknan

Spesialist i allmennmedisin

Velkommen til oss