Koronasmitte 

I forbindelse nyoppstått type koronavirus tar vi forhåndsregler her ved senteret. 

Vi ber dere ta kontakt telefonisk eller digitalt.

Du skal altså ikke møte ved legesenteret uten at det er klarert med sekretærer i forkant da egne smittevernrutiner må gjelde. 

Symptomer på luftveissymptomer må du kommuniserer godt i forkant. Er det risiko for koronasmitte må dette diskuteres telefonisk eller digitalt med din fastlege. 

Vi ber om at ditt mobilnummer er vedlagt eventuell digital kontakt.


For øvrig informasjon henvises til nettsider mer hyppig oppdatert. 

Trondheim kommunes oversiktsside - trykk her.

Folkehelseinstituttets samleside - trykk her.


-Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende smitte om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. OBS: tilbakevirkende kraft til 17.2. 

Hjelpeverktøy for klargjøring smitte og videre veiledning: trykk her. 


Hvem kan få pneumokokkvaksine nå?

Folkehelseinstituttets  råd om å vaksinere med Pneumovax. 

Resterende Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  • Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
  • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon
  • Pasienter med cochleaimplantat

Pasienter uten ovennevnte sykdommer får ikke utlevert pneumovax. Det kan gjøres unntak for pasienter med cochleaimplantat etter en nærmere vurdering.


Dette til informasjon. 

VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

Vi har nå innført betalingsautomat i gangen ved laboratoriumet. Alle bør ta turen innom betalingsautomaten selv om en har frikort.

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av MELIN MEDICAL og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem. De kan treffes på telefon 21627300.

MELIN MEDICAL krever et girogebyr på kr. 63,-

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

Elektronisk overførsel til eventuell ny fastlege skjer elektronisk. I den sammenheng vil du måtte gi beskjed om mottaker. 

Fra juni 2012, tok vi i bruk E- resept. Resepter bestilles som før, og medisin hentes på hvilket som helst apotek. Du trenger ikke lenger hente resepten på legesenteret. Bestilte resepter blir som før klare etter to virkedager. Fordelene med 

E- resept er mange. Se for utvidet info:

https://helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/Sider/default.aspx

Priser

Prisene hos allmennlegene er forankret i normaltariffen til fastleger og avtalespesialister. En rekke tjenester er ikke forankret i tariffen, f.eks diverse attester. 


Vi forventer at alle som har fått tjenester ved Flatåsen legesenter betaler sin egenandel enten med kort i egen betalingsterminal eller med kontanter i ekspedisjonen. Melin Medical AS som har ansvar for betalingsterminalen, det er ikke gebyrer for betaling med kort. Det er ikke mulig å betale med kredittkort.


Den som ikke betaler egenandelen sin får tilsendt faktura med fakturagebyr, hvilket håndteres av Melin Medical AS.


Frikort betyr at du har gratis legekonsultasjon. Har du fått frikort må du melde i fra om dette i ekspedisjonen. Det kan likevel påfalle kostnader på materiell, attester, ekspedisjonsgebyr etc. Husk å alltid spørre om det er kostnader forbundet med tjenestene selv om du har frikort.


Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag.
Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på ......kr 155/257 (Spesialist) + girogebyr kr 59

Ved avtalt dobbelttime vil fakturaen være på .................kr 350/500 (Spesialist)+ girogebyr kr 59

Legen skal gi deg kvittering for det beløp du har betalt. 

Frikort og egenandeler

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter. 

Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

  • For å se dine vaksiner kan du logge inn på helsenorge.no.

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.