VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

Vi har nå innført betalingsautomat i gangen ved laboratoriumet. Alle bør ta turen innom betalingsautomaten selv om en har frikort.

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av Convene og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem. De kan treffes på telefon 21627300.

Convene krever et girogebyr på kr. 63,-

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

Elektronisk overførsel til eventuell ny fastlege skjer elektronisk. I den sammenheng vil du måtte gi beskjed om mottaker. 

Priser

Prisene hos allmennlegene er forankret i normaltariffen til fastleger og avtalespesialister. En rekke tjenester er ikke forankret i tariffen, f.eks diverse attester. 


Vedrørende digitale tjenester: 

Det er tre grupper henvendelser;

1) Administrative; uten behov av vurdering medisinsk terapi, er i hovedsak gratis. 

2) Konsultasjon; med behov av vurdering medisinsk terapi - denne må man betale for, gebyr fakturering påløper om SMS-utsendt faktura ikke betales innen et døgn.

3) Resepter; disse er gratis

En henvendelse med kombinert innhold vil falle innunder konsultasjon, hvilket man må man betale for og gebyr fakturering påløper om ikke SMS-utsendt faktura ikke betales innen et døgn.


Vi forventer at alle som har fått tjenester ved Flatåsen legesenter betaler sin egenandel enten med kort i egen betalingsterminal eller med kontanter i ekspedisjonen. 

Mulige betalingsløsninger: 

  • Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan man betale for seg på betalingsterminalen. Tast inn fødselsdato og velg så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Velger du å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.
  • Mobilbetaling: Ved mobilbetaling mottar man SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men man kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til resepsjonen. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra man mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).
  • Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har man samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.
  • Har du frikort? Du må huske å melde fra til legen ved konsultasjon eller sekretærene ved kontakt ved laboratoriet dersom du har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Husk å alltid spørre om det er kostnader forbundet med tjenestene selv om du har frikort.


Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag.
Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på ......kr 160/273 (Spesialist) + girogebyr kr 63

Du vil motta kvittering for det beløp du har betalt. 

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter. 

Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

  • For å se dine vaksiner kan du logge inn på helsenorge.no.

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.