Opplysninger

Koronasmitte 2020

I forbindelse nyoppstått type Koronavirus tar vi forhåndsregler her ved senteret. 

Om du har ett av følgende symptomer som ved akutt luftveisinfeksjon

 hoste, pustevansker, feber OG har i løpet av de siste 14 dagene:

- vært i fastlands-Kina

- eller vært i nærkontakt med noen med påvist koronavirus

 

Ved disse tilfellene er kun telefonkommunikasjon aktuell ved behov kontakt legesenteret. Vil ringe deg opp etter at din samtale ved sekretærer er avsluttet.  Du skal altså ikke møte ved legesenteret uten at det er klarert med sekretærer i forkant da egne smittevernrutiner må gjelde. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/forbereder-seg-pa-coronaviruset/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

Vi har nå innført betalingsautomat i gangen ved laboratoriumet. Alle bør ta turen innom betalingsautomaten selv om en har frikort.

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av MELIN MEDICAL og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem. De kan treffes på telefon 21627300.

MELIN MEDICAL krever et girogebyr på kr. 63,-

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

Elektronisk overførsel til eventuell ny fastlege skjer elektronisk. I den sammenheng vil du måtte gi beskjed om mottaker. 

Fra juni 2012, tok vi i bruk E- resept. Resepter bestilles som før, og medisin hentes på hvilket som helst apotek. Du trenger ikke lenger hente resepten på legesenteret. Bestilte resepter blir som før klare etter to virkedager. Fordelene med 

E- resept er mange. Se for utvidet info:

https://helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/Sider/default.aspx


Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.


Opplysninger

Priser hos fastlegen.

Gjeldende fra 01.juli 2018 - 30.juni 2019


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget :


Konsultasjoner hos allmennpraktiserende lege på dagtid:...kr 155

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon: kr49

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved/fremmøte,bud............kr 56

Enkel pasientkontakt ved telefon,sykemeldning,rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett...........kr 66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver.......kr 55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..................kr 55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift av journal.....................kr 85

Ved utsendelse av journal pr. post tilkommer det et gebyr på......................kr 59

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen ......................kr 114

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
-Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m ..................kr 62
-Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m......kr 93
-Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.fra ............kr 131 (eller etter legens utgifter)
-Større kirurgiske inngrep, større sårskift fra....... kr 177 (eller etter legens utgifter)
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, osv ...........Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten.................kr 59

Når legen må krev inn honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedr dette........................Etter kostnad

Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag.

Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på ......kr 155/257 (Spesialist) + girogebyr kr 59

Ved avtalt dobbelttime vil fakturaen være på .................kr 350/500 (Spesialist)+ girogebyr kr 59

Legen skal gi deg kvittering for det beløp du har betalt. 


Frikort og egenandeler

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.


Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.


Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

  • For å se dine vaksiner kan du logge inn på helsenorge.no.


Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.