Koronasmitte 

I forbindelse nyoppstått type koronavirus tar vi forhåndsregler her ved senteret. 

Vi ber dere ta kontakt telefonisk eller digitalt.

Du skal altså ikke møte ved legesenteret uten at det er klarert med sekretærer i forkant da egne smittevernrutiner må gjelde. 

Symptomer på luftveissymptomer må du kommuniserer godt i forkant. Er det risiko for koronasmitte må dette diskuteres telefonisk eller digitalt med din fastlege. 

Vi ber om at ditt mobilnummer er vedlagt eventuell digital kontakt.


For øvrig informasjon henvises til nettsider mer hyppig oppdatert. 

Trondheim kommunes oversiktsside - trykk her.

Folkehelseinstituttets samleside - trykk her.


-Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende smitte om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. OBS: tilbakevirkende kraft til 17.2. 

Hjelpeverktøy for klargjøring smitte og videre veiledning: trykk her. 


Influensavaksine 2020-2021:

De siste årene har vi sett en stor økning i hvor mange som ønsker å ta influensavaksinen, særlig blant de som tilhører én eller flere risikogrupper. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter også i 2020. 

Helsepersonell og de fleste i risikogruppene skal vaksineres i oktober-desember.

  • Ansatte: Alt helsepersonell i helsetjenesten med regelmessig pasientkontakt bør tilbys vaksine på arbeidsplassen. Vaksine skal tilbys uten kostnad for den ansatte. Kommunen bør ha oversikt over vaksinert personell for å kunne organisere tjenestene slik at risiko for smitte i institusjonene reduseres mest mulig.
  • Risikogruppene: Kommunen har ansvar for å organisere vaksinasjonen på en slik måte at de oppnår høyest mulig dekning i risikogruppene. De fleste kommuner bruker fastlegene i tillegg til egne kommunale vaksinasjonssteder. Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen.

 Det skisseres mulig oppstart vaksinering fra uke 44. 

Overnevnte er utklipp fra FHIs nettsider*


VI OPPFORDRER ALLE VÅRE PASIENTER TIL Å BETALE MED KORT!

Vi har nå innført betalingsautomat i gangen ved laboratoriumet. Alle bør ta turen innom betalingsautomaten selv om en har frikort.

Kort: (bankaxept) IKKE KREDITT KORT

Utestående fordringer blir innkrevd av MELIN MEDICAL og alle spørsmål vedrørende faktura rettes hos dem. De kan treffes på telefon 21627300.

MELIN MEDICAL krever et girogebyr på kr. 63,-

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

Elektronisk overførsel til eventuell ny fastlege skjer elektronisk. I den sammenheng vil du måtte gi beskjed om mottaker. 

Priser

Prisene hos allmennlegene er forankret i normaltariffen til fastleger og avtalespesialister. En rekke tjenester er ikke forankret i tariffen, f.eks diverse attester. 


Vedrørende digitale tjenester: 

Det er tre grupper henvendelser;

1) Administrative; uten behov av vurdering medisinsk terapi, er i hovedsak gratis. 

2) Konsultasjon; med behov av vurdering medisinsk terapi - denne må man betale for, gebyr fakturering påløper om SMS-utsendt faktura ikke betales innen et døgn.

3) Resepter; disse er gratis

En henvendelse med kombinert innhold vil falle innunder konsultasjon, hvilket man må man betale for og gebyr fakturering påløper om ikke SMS-utsendt faktura ikke betales innen et døgn.


Vi forventer at alle som har fått tjenester ved Flatåsen legesenter betaler sin egenandel enten med kort i egen betalingsterminal eller med kontanter i ekspedisjonen. Melin Medical AS som har ansvar for betalingsterminalen, det er ikke gebyrer for betaling med kort. Det er ikke mulig å betale med kredittkort.


Den som ikke betaler egenandelen sin får tilsendt faktura med fakturagebyr, hvilket håndteres av Melin Medical AS.


Frikort betyr at du har gratis legekonsultasjon. Har du fått frikort må du melde i fra om dette i ekspedisjonen. Det kan likevel påfalle kostnader på materiell, attester, ekspedisjonsgebyr etc. Husk å alltid spørre om det er kostnader forbundet med tjenestene selv om du har frikort.


Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag.
Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på ......kr 160/260 (Spesialist) + girogebyr kr 59

Du vil motta kvittering for det beløp du har betalt. 

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter. 

Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

  • For å se dine vaksiner kan du logge inn på helsenorge.no.

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.