Friskliv og mestring

22.04.2021

Her kommer oppdatert informasjon om kurs og treningsgrupper hos Friskliv og mestring for høsten 2021. Et tilbud for personer som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Vedlagt er lenke til relevant nettsted.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/aktivitet/friskliv-og-mestring/