Informasjon

Henvisning: 

Noen ganger trengs videre utredning hos spesialist etter vurdering  og undersøkelse hos fastlegen.  

Reseptbestilling

Bestilling av resept utføres digitalt eller via telefon. 

Timebestilling

Gjøres digitalt  eller via telefon

Sykemeldinger

Er man syk og egenmeldingsdager er oppbrukt kan sykemelding være et alternativ. Vurderingen betinger undersøkelse hos lege hvilket må bestilles. Sykemelding kan kun dateres fra dato pasient tar kontakt med legesenteret.

Noen henvendelser vi får kommer av usikkerhet rundt sine rettigheter. Vi anbefaler du gjør deg kjent med NAV person sine nettsider.

Laboratorietjenester:

Om prøvesvar krever videre oppfølging vil gi deg beskjed pr. brev, e-kontakt eller telefon. Du slipper derfor å ringe til oss.

Hvor lang tid det tar å få svar varier mellom ulike prøver - dette vi du få beskjed om når prøven blir tatt.

Svangerskapskontroll:

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig.

For friske gravide tilbys et basisprogram med åtte konsultasjoner, inkludert ultralyd i uke 18. Ved behov tilbys ekstra oppfølging/konsultasjon.

Cytologiske test:

Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig. Livmorhalsprogrammet sender brev med påminnelse når det nærmer seg tid for ny prøve. Målet er å forebygge livmorhalskreft som rammer kvinner i alle aldre. Du må selv bestille time hos legen din eller hos gynekolog for å få tatt livmorhalsprøven.

Årskontroller:

Kroniske sykdommer oppfordres til årlig kontroller hos oss. Vi tilbyr økt hyppighet etter behov. 

Høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelse, diabetes mellitus (sukkersyke), leddgikt/andre reumatiske sykdommer, hjertesvikt, angina pectoris, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), hypotyreose (Lavt stoffskifte), høyt kolesterol, migrene, psoriasis, demens, beinskjørhet, parkinsonisme, psykisk utviklingshemming

Eksterne tilbud: 

Tronheim kommune tilbyr en rekke tjenester relevante for mange i alle livets faser. Gjør deg kjent med tilbudene her.